no.phhsnews.com


no.phhsnews.com / Slik bruker du eller flytter et bokmerke i Microsoft Word

Slik bruker du eller flytter et bokmerke i Microsoft Word


Bokmerker i Word lar deg tildele navn til tekst og markere stillinger i filene dine, slik at du lettere kan navigere i lange dokumenter. Tenk på bokmerker i Word som bokmerker du legger inn i bøker for å markere stedet.

RELATED: Naviger lange dokumenter i Word ved hjelp av bokmerker

Som i en ekte bok kan Word flytte et bokmerke til et annet plassering i dokumentet. Flytte et eksisterende bokmerke i Word kan også betraktes som å gjenbruke det bokmerket.

I vårt eksempel har vi et bokmerke definert for teksten som vises i parentes på bildet nedenfor. Vi ønsker å gjenbruke det bokmerkenavnet og flytte det til et annet sted. Så velger vi teksten der vi vil flytte det bokmerket til og klikker deretter på "Sett inn" -fanen.

MERK: Du kan også opprette et bokmerke uten å velge tekst. Bare plasser markøren der du vil sette bokmerket.

I koblingen Lenker i Sett inn-fanen klikker du på "Lenker" -knappen og klikker deretter på "Bokmerke".

MERK: Hvis Word-vinduet er stort nok, Du kan klikke direkte på "Bokmerke" i lenken.

I bokmerkboksen velger du bokmerkenavnet du vil flytte, eller gjenbruk, og klikk "Legg til".

Bokmerket flyttes til det nylige valgt tekst eller ny posisjon i dokumentet. Bokmerkenavnet har blitt brukt på et annet sted i dokumentet.

RELATED: Slik bytter du om et bokmerke i Microsoft Word ved hjelp av en gratis tillegg

Klikk på "Legg til" for å gjenbruke eller flytte et bokmerke kan være misvisende. Du legger ikke til et nytt bokmerke. Word gjenkjenner det eksisterende bokmerkenavnet og omdefinerer det for å peke på den nylig valgte teksten eller den nye posisjonen i dokumentet.

Du kan også omdøpe bokmerker etter at du har opprettet dem ved hjelp av et gratis tilleggsprogram.


Kontroller disk- og systemfiler i Windows 8/10

Kontroller disk- og systemfiler i Windows 8/10

Hvis du har problemer med Windows-installasjonen, er det et par verktøy du kan bruke til å prøve å fikse problemene. For harddiskfeil kan du kjøre sjekkdiskett ( chkdsk ) og for korrupte eller skadede systemfiler, du kan kjøre systemfilkontroll ( sfc ). Du kan kjøre både fra selve Windows, noe som sparer deg fra å måtte starte opp til avansert oppstartsskjerm.Kjør Chkd

(How-to)

6 Typer nettleserfeil mens du laster inn websider og hva de betyr

6 Typer nettleserfeil mens du laster inn websider og hva de betyr

Du er garantert å snuble i en sporadisk feilside mens du surfer på nettet. Denne veiledningen hjelper deg å forstå nøyaktig hva hver feilside innebærer og hva du skal gjøre når du ser dem. Merk at hver nettleser viser og ord er feilsidene annerledes. En sertifikatfeil eller en advarsel om skadelig programvare ser annerledes ut i hver annen nettleser, men de ulike typene feilside betyr det samme.

(how-to)